Перейти к содержимому


Обновления статусов


Фото пользователя Roll

Roll

Heydər Baba, ildırımlar şaxanda Sellər, sular şaqqıldayıb axanda Qızlar ona səf bağlayıb baxanda Salam olsun şövkətizə, elizə Mənim də bir adım gəlsin dilizə...
янв 23 2019 11:30